Tuesday, 9 September 2014

(၇၅)ႀကိမ္ေျမာက္ဆရာေတာ္ဥဴးဥတၱမေန႔သို႔ေပးပို႔ေသာ သဝဏ္လႊာ

(၇၅)ႀကိမ္ေျမာက္ဆရာေတာ္ဥဴးဥတၱမေန႔သို႔ေပးပို႔ေသာ သဝဏ္လႊာ
**********************************************

ရက္စြဲ။ ။၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊စက္တင္ဘာလ(၉)ရက္
စာအမွတ္။ ။၁/၂၀၁၄


(၉-၉-၂၀၁၄)ရက္အဂၤါေန႔တြင္က်ေရာက္ေသာ(၇၅)ႀကိမ္ ေျမာက္ဆရာေတာ္ဥဴးဥတၱမေန႔ကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔ရခိုင္အမ်ဳိးသား ကြန္ရက္(ANN)မွတိုင္းရင္းသားျပည္သူတစ္ရပ္လံုးႏွင့္အတူ
အထူးဂုဏ္ယူဝမ္းႀကိဳဆိုပါသည္။

အာရွေနဝန္းဆရာေတာ္အသ်ွင္ဥဴးဥတၱမ၏နင္းေျခလႊင့္ပစ္ခံခဲ့ရေသာျဖစ္တည္မႈႏွင့္ဂုဏ္သိကၡာကိုျပန္လည္ရယူျမႇင့္တင္ျခင္းသည္ဆရာေတာ္၏ေက်းဇူးတရားကိုျပန္လည္သတိရေအာက္ေမ့ျခင္းျဖစ္သလို ကမာၻ႔ႏိုင္ငံမ်ားအလည္၌ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ေပ်ာက္ဆံုးခဲ့တာၾကာၿပီျဖစ္ေသာယံုၾကည္မႈ၊ဂုဏ္သိကၡာႏွင့့္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာစံတန္ဖိုးမ်ားကိုျပန္လည္ရယူျခင္းပင္ျဖစ္သည္ဟုကြၽႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ယံုၾကည္ပါသည္။

သို႔ျဖစ္၍(၇၅)ႀကိမ္ေျမာက္ဆရာေတာ္ဥဴးဥတၱမေန႔မွသည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္တိုင္းျပည္၏ အဓိက လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ေသာအမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့့္ကိုယ့္ၾကမၼာကိုယ္ဖန္တီး
ခြင့္အတြက္တိုင္းရင္းသားျပည္သူတစ္ရပ္လံုးႏွင့္အတူပူးေပါင္း ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သြားၾကပါစို႔ဟု တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ယင္းဤ သဝဏ္လႊာကိုေပးပို႔လိုက္သည္။ ။


ရခိုင္အမ်ဳိးသားကြန္ရက္(ANN)

0 comments:

Post a Comment