Tuesday, 9 September 2014

ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕လယ္ခန္းမ ၂၀၁၄ စက္တင္ဘာလ ကိုးရက္ (၇၅) ႏွစ္ေျမာက္ ဦးဥတၱမ နိန္႔ အခမ္းအနားတြင္ ေက်ာ္ေဇာဦး ေျပာၾကားေသာ မိန္႔ခြန္း(၃)
ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕လယ္ခန္းမ ၂၀၁၄ စက္တင္ဘာလ ကိုးရက္ (၇၅) ႏွစ္ေျမာက္ ဦးဥတၱမ နိန္႔ အခမ္းအနားတြင္ ေက်ာ္ေဇာဦး ေျပာၾကားေသာ မိန္႔ခြန္း(၃)
===============================
ေခါင္းေဆာင္မႈတိုက္ပြဲ
=============
အဂုရခိုင္ႏွစ္ပါတီ ေပါင္းစည္းေရးကာလမွာ ႏိုင္ငံေရးအသိုင္းအ၀ိုင္းကမဟုတ္ေတ သာမန္ျပည္သူတိဘားက အားမလိုအားမရ အသံတခ်ိဳ႕ထြက္လာစြာကိုၾကားရေရ။ ရခိုင္ႏိုင္ငံေရးသမားတိ ကုလားထိုင္ လုနိန္ကတ္ ပါေရ လတ္။ ေနရာလုနိန္ကတ္ပါေရ လတ္။ အာဏာလုနိန္ကတ္ပါေရ လတ္။
ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ခါ ကုလားထိုင္လုနိန္ကတ္ေတလို႔ မျမင္။ ေလာကသဘာ၀ ျဖစ္ရိုးျဖစ္စဥ္ အျဖစ္အပ်က္တိ ျဖစ္ပ်က္နိန္စြာရာလို႔ ကၽြန္ေတာ္ျမင္ပါေရ။

ညံ့ဖ်င္းေသာ အစုအဖြဲ႕တိမွာ အၿမဲတမ္းလိုလို ၿငိမ္သက္သိမ္ေမြ႕ညီညြတ္နီကတ္ေလ့ရွိၿပီးေက၊ တိုက္ရည္ ခိုက္ရည္ျပည့္၀ေရ အစုအဖြဲ႕တိမွာက်ခါ ေခါင္းေဆာင္မႈနီရာကို ယွဥ္ၿပိဳင္တိုက္ခိုက္လို႔ ယူကတ္ရစြာ သဘာ၀ရာ ျဖစ္ပါေရ။ သိုးအုပ္တိကို ၾကည့္လိုက္ပါ။ ပဋိပကၡရယ္လို႔မရွိ၊ တစ္စုတစ္ေ၀းတည္း သြားလာၿပီးေက အီးခ်မ္း ညီညြတ္နီစြာကို တြိ႕ရပါလိမ့္ေမ။ ညီေတာ့ညီညြတ္ယင့္ ျပင္ပရန္တစ္ခုခုက တိုက္ခိုက္လာေက ခုခံႏိုင္ဖို႔ စြမ္းပကားမရွိ။

၀ံပုေလြအုပ္တိကိုၾကည့္ပါ။ ေတာေကာင္ႀကီးတိကိုေတာင္မွ ၀ိုင္း၀န္းတိုက္ခိုက္စားေသာက္ႏိုင္ေရ ၀ံပုေလြအုပ္ တိမွာ သာမေညာင္သာမည ၀ံပုေလြကို ေခါင္းေဆာင္၀ံပုေလြ (Alpha male) အျဖစ္ အျခား၀ံပုေလြတိက အသာတၾကည္နန္႔ နီရာတင္ပီးလိုက္စြာမဟုတ္။ ယင္းနီရာကို ယွဥ္ၿပိဳင္တိုက္ခိုက္ရယူၿပီး ထိပ္ကို တက္လာစြာ ျဖစ္ေတ။ ေအး . . . ေခါင္းေဆာင္၀ံပုေလြ ရွိလာဗ်ာလ္ဆိုစြာနန္႔ တိုက္ပြဲမွာ ေခါင္းေဆာင္မႈကို ခံယူလို႔ က်ရာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လို႔ ၀ံပုေလြအုပ္တစ္အုပ္လံုးအက်ိဳးအတြက္ ၀ိုင္း၀န္းပါ၀င္ ထမ္းေဆာင္ကတ္ေတ။ ရန္ကို ၀ိုင္း၀န္းခုခံတိုက္ခိုက္ေတ။ သားေကာင္ကို ၀ိုင္း၀န္းဖမ္းဆီးေရ။

၀ံပုေလြအုပ္တစ္မ်ိဳးတည္းမွာရာမဟုတ္။ ေမ်ာက္၀ံအုပ္၊ လူ၀ံအုပ္၊ ေဂၚရီလာအုပ္စု တိမွာေလး ယင္းအတိုင္း ပင္ျဖစ္ေတ။ ေအပိုင္ယွဥ္ၿပိဳင္အႏိုင္ယူၿပီးခါမွ ေခါင္းေဆာင္မႈကို ပီးစြာေရ၊ လူ႔သဘာ၀၊ သတၱေလာက သဘာ၀၊ ေလာက၏ သဘာ၀ပင္ျဖစ္ပါေရ။
ေအပိုင္ရာ ေလာက၏ အေကြ႕အေကာက္ မာယာပရိယာယ္တိကို ျဖတ္သန္းေက်ာ္လႊား ယွဥ္ၿပိဳင္မႈနန္႔ အႏိုင္ယူ ပနာ ထိပ္ကိုေရာက္လာေရ ေခါင္းေဆာင္မွသာလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္ရို႕ကို ေခါင္းေဆာင္ဖို႔ ထိုက္တန္ပါလိမ့္ေမ။

ယင္းပိုင္မဟုတ္ဘဲ ေလဆန္ရီဆန္ကို မတက္ႏိုင္ေရလူတိ ေခါင္ေဆာင္ျဖစ္လာေက ေပါတိေပါတာနန္႔၊ ရခိုင္ ျပည္သူလူထုက လြတ္လပ္ေရးေတာင္းဖို႔လႊတ္လိုက္စြာ ေ၀း . . . ဗမာေ၀း . . . ငရို႕အတြက္ လြတ္လပ္ေရး တခ်က္ေခ် ေတာင္းယူခဖိ . . . လို႔ လြတ္လပ္ေရးကို ေဆာင္းပါးေတာင္းခိုင္လူတိျဖစ္နီဖို႔စြာ ကိုလည္း စိုးရိမ္ရ ပါေရ။
အခ်ဳပ္ဆိုရေက သေဘာတရာေရးတိုက္ပြဲ၊ ပါတီတြင္းတိုက္ပြဲ၊ ေခါင္းေဆာင္မႈတိုက္ပြဲတိဆိုစြာေရ က်န္းမာေသာ ႏိုင္ငံေရးစနစ္တစ္ရပ္မွာ ရွိနိန္ရဖို႔ ၾကန္အင္လကၡဏာတိရာ ျဖစ္ေၾကာင္းကို တင္ျပလိုပါေရ။

နိဂံုး
====
နိဂံုးခ်ဳပ္အနိန္နန္႔ ေျပာရဖို႔ဆိုေက လြန္ခေရႏွစ္ေပါင္း (၉၅)ႏွစ္ေလာက္က ျမန္မာတစ္ျပည္လံုးမွာ ေဂ်ာ့ဘုရင္ ဘုန္းေတာ္ဘြဲ႕ကို ေတးျခင္းဆိုၿပီးေက တစ္တိုင္းျပည္လံုးကၽြန္စိတ္ေပါက္နိန္ေရအခ်ိန္မွာ လြတ္လပ္ရီးအတြက္ တိုက္ပြဲ၀င္ရဖို႔လို႔ မ်က္လံုးဖြင့္ပီးခေသာ ကၽြန္ေတာ္ရို႕ရခိုင္အမ်ိဳးသား ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမေရ အဂၤလိပ္ လက္ေထာက္ဘုရင္ခံ ကိုေတာင္မွ ကရက္ေဒါက္ ထြက္လားလီ (Craddock! Get out!) ဆိုၿပီးေက ႏွင္ထုတ္ ခေရ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ပါေရ။

ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္ထဲကို စ၀င္ၿပီးေနာက္ အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ေလာက္အၾကာမွာ ဆရာေတာ္သီလြန္ပါေရ။ ဆရာေတာ္ သီလြန္ၿပီး (၇၅)ႏွစ္အၾကာမွာ ေဒကနိန္႔ေဒအခ်ိန္မွာ ရခိုင္ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္အုန္း ေရာက္လာေရအခါ ႏွင္ထုတ္ေတ ျပည္သူကႏွင္ထုတ္၊ တိန္းနီေရလူကတိန္းနီ၊ တစ္ပတ္မွာ တစ္ခါလားတြိ႕ ၿပီးေက ၿပံဳးျပေရလူကၿပံဳးျပ ျဖစ္နီကတ္စြာကို တြိ႕ရေရအခါ၊ ဆရာေတာ္ကို ျပန္ေျပာင္း အမွတ္ရစရာ ျဖစ္မိပါေရ။

ေဒကနိန္႔ ကၽြန္ေတာ္ေျပာခေရ စကားတိကို အခ်ဳပ္ဆိုရေကေတာ့ခါ . . . ရခိုင္လူမ်ိဳးေရ ကိုယ့္ကိုယ္ကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ရသင့္ရထိုက္ေတလူမ်ိဳးျဖစ္ေတ၊ ရႏိုင္ဖို႔လည္း အလားအလာဟိေရ၊ အခြင့္အလမ္းတိနန္႔ စိန္ေခၚမႈတိၾကားမွာ မိတ္ေဆြရန္သူခြဲျခားၿပီး မိမိကိုယ္ကို ေကာင္းစြာတည္ေဆာက္ၿပီးေက အခါအခြင့္ေကာင္းကို ေစာင့္ဆိုင္းရဖို႔ကာလျဖစ္ေတ၊ ယင္းပိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာက်က် ေတြးေခၚေျမာ္ျမင္ၿပီး corunching tiger, hidden dragon ၀ပ္ေနေသာက်ား ပုန္းေနေသာနဂါး ဆိုေရပိုင္ အခါအခြင့္ေကာင္းကို ေစာင့္ဆိုင္းႏိုင္ေက၊ မလြတ္စတမ္း ေအာင္ျမင္ႀကီးပြားႏိုင္ကတ္ဖို႔ျဖစ္ပါေရ။

ရခိုင္ရို႕၏ အမ်ိဳးသားအေရာင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ အနီေရာင္၏ ရဲရင့္ျခင္း ႏွင့္ ရုပ္၀တၱဳပိုင္းဆိုင္ရာ ႀကံ့ခိုင္ အားေကာင္းျခင္း ကိုသာမက၊ အျဖဴေရာင္က ကိုယ္စားျပဳေရ ျဖဴစင္ျခင္းနန္႔ ဥာဏ္ပညာျဖင့္ ယွဥ္တြဲလုပ္ေဆာင္ျခင္း ကိုပါ ကိုယ္ႏွင့္မကြာ က်င့္သံုးကာ၊ သာယာ၀ေျပာခ်မ္းသာေသာ ရခိုင္ျပည္ႀကီးကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ကတ္ပါဇီလို႔ ဆႏၵျပဳရင္း ကၽြန္ေတာ္၏ ေဟာေျပာခ်က္ကို နိဂံုးခ်ဳပ္လိုက္ပါေရ။

ေက်ာ္ေဇာဦး
၀၉ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၄
ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕

___ Coral Arakan News

0 comments:

Post a Comment