Tuesday, 9 September 2014

(၇၅)ႏွစ္ေျမာက္ ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမေန႕ကို ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့

(၇၅)ႏွစ္ေျမာက္ ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမေန႕ကို ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး လူဦးေရေထာင္ခ်ီတက္ေရာက္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ျမိဳ႕နယ္အခ်ိဳ႕တြင္လည္း ျပဳလုပ္ခဲ့

0 comments:

Post a Comment