Tuesday, 9 September 2014

စက္တင္ဘာ ၉ မွာဥတၱမေသြးနဲ႔ ခရီးဆက္စို႔


စက္တင္ဘာ ၉ မွာဥတၱမေသြးနဲ႔ ခရီးဆက္စို႔
-------------*----------------
စက္တင္ဘာ ၉ ့ ့ ့
ဟုတ္တယ္
၁၉၃၉ စက္တင္ဘာ ၉
ဆရာသ်ွင္ဦးဥတၱမ
ပ်ံလြန္ေတာ္မူခဲ႔တာ
ဒီေန႔မွာ ၇၅ နွစ္ေျမာက္ ။

အေဖကဦးျမသာေအာင္
အေမကေဒၚေအာင္ၾကြသူ
လူနာမယ္က ေပၚထြန္းေအာင္
ရဟန္းမည္နာမ ဥတၱမ
ျမိဳ႕စစ္ေတြသား ရကၡိဳင္ဖြား။

စက္တင္ဘာ ၉ ့ ့ ့
ဒီေန႔ဟာ ဆရာေတာဦးဥတၱမေန႔
ဒီလိုအခမ္းနားမ်ိဳး
ေအာက္ေမ့တမ္းတ
ဂုဏ္ျပဳတဲ႔ ဥတၱမေန႔မွာ
အတိတ္ကိုေျမလွန္
သမိုင္းကိုျပန္မဆြခ်င္ဘူး
ေခ်ာင္ထိုးခံထားရတဲ႔
က်ဳပ္တို့ သာကီမ်ိဳးႏြယ္ဥတၱမအရွင္။
သမိုင္းကိုေဖ်ာက္
ဂုဏ္မေျမွာက္ၾကေပမဲ႔
မင္းလည္းသိ ငါလည္းသိ
ျမန္မာတင္မက ကမၻကလည္းသိသူ
အာရွတိုက္လံုးရဲ႕ ေနဝန္းအသ်ွင္။

စက္တင္ဘာ ၉ ့ ့ ့ ့
ေသေသာသူ ၾကာရင္မေမ့ဘဲ
ဥတၱမမည္နာမ ဘြဲ႕မည္လွနဲ႔
က်ဳပ္တို့ေသြးထဲ တဖန္နိုးထ
အမ်ိဳးသားအေရးအတြက္ခရီးဆက္ဖို့
တပ္လွန္႔ကာ ျပန္ေသြးဆက္လာသူ။
ဆရာေတာ္ေက်းဇူး
ဆရာေတာ့ဂုဏ္
ေဖၚက်ဴးလို့လည္း ကုန္နိုင္မည္မဟုတ။္
ဗိုလ္ခ်ဳပ္က ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးအတြက္
ဖခင္ၾကီးျဖစ္ေနလ်ွင္
က်ဳပ္တို့ရဲ႕ေနဝန္းအသ်ွင္က
အဦးဆံုးမ်ိဳးေစ့ခ်သူမို့
ဒီေနရာက က်ဳပ္ေၾကြးေၾကာ္မယ္
ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမဟာ
ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး
ဗိိသုကါ အဖိုးရွင္။

စက္တင္ဘာ ၉ ့ ့ ့
ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမဆိုတာ
လြတ္လပ္ေရးကို မီးေမာင္းထိုးျပ
ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ မ်ိဳးေစ့ခ်
က်ြန္ဇတ္သြင္းခံရတဲ႔
နယ္ခ်ဲ႔သေပါက္
အနိဌာရံု အေမွာင္တိုက္က
အာရွတတိုက္လံုးကို
သူမတူတဲ႔ အေတြးရဲအၾကံရဲနဲ႔
မတစ္ေထာင္မွာ တစ္ေကါင္မဖြါးနိုင္တ့ဲ
ေၾကာက္ေမႊးကဗလာ
ေထာင္နန္းကို အခါခါစံျပီး႔
အာဂ ရွားပါးတဲ႔
အာဇာနည္သူျမတ္အသ်ွင္။

စက္တင္ဘာ ၉ ့ ့ ့ ့
ဒီေနရာမာက်ဳပ္ထည့္ေျပာမယ္
ဆရာေတာ္ေက်းဇူးက်ဳပ္တို့သိျပီ
ဆရာေတာ္စြမ္းရည္က်ဳပ္တို့ျမင္ျပီ
ဆရာေတာ့ဆႏၵက်ဳပ္တို့ခံစားရျပ။ီ
ကဲ ဒါဆိုေရွ႕ဆက္ေျပာမယ္
ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမေန႔မွာ
လြမ္းသူ႔ပန္းေခြ တင္ရံုနဲ႔မျပီး
ဆရာေတာ္သမိုင္အာဂံုေဆာင္ရံုနဲ႔မျပီး
ဆရာေတာ္ေက်းဇူးေၾကြးေၾကာ္ရံုနဲ႔မျပီး။
ရဲလ်ွင္ၾကံ ေၾကာက္လ်ွင္ျပန္ တဲ႔
အာဂသတၱိရွင္ သူ႔စကါး
ကရက္ေတာက္ Get out လို့
ေခြးေမာင္းသလိုေမာင္း
ရဲရင့္စြာ နွင္ထုတ္ခဲ႔တယ္။
အားမတန္လို့မာန္မေလ်ွာ့
ကမၻာပတ္ျပီးသူ႔အျမင္ သူ႕အၾကံ
သူ႕ဘဝ သူ႕ဇတ္ခံု
ကၾကိဳးစံု သူစေတး
ဘာသာအစံု ၉ မ်ိဳးထိတတ္ျပီး
ေပးဆပ္ရင္း လမ္းျပခဲ႔သူ။

စက္တင္ဘာ ၉ ့ ့ ့ ့
ဒါကိုက်ဳပ္တို့သိရင္
ဒါကိုက်ဳပ္တို့ျမင္ရင္
တန္ဖိုးထားလို့ အသိမွတ္ျပဳရင္
နွလံုးသြင္းျပီး စံ ထားတတ္ရင္
ကဲ ဆရာေတာ္စကါး အားလံုးနားေထာင္
မ်ိဳးခ်စ္ေနရံုနဲ႔မျပီး ခ်စ္တတ္ဖို့လည္းလိုတယ္
ရဲရင့္ရမယ္ ျပတ္သားရမယ္
ညီညြတ္ရမယ္ စည္းလံုးရမယ္
ဟုတ္တယ္
ပူေႏြးတဲ႔မ်က္ရည္စက္
နီရဲတဲ႔ေသြးစက္နဲ႔
ခါးသီးတဲ႔ ေတာက္ခတ္သံေတြၾကား
ဆရာေတာ္ခ်ေပးခဲ႔တဲ႔
လြတ္လပ္ေရးမ်ိဳးေစ့မွာ
က်ဳပ္တို့ေတြ လြတ္လပ္ျပီလား
က်ဳပ္တို့ေတြ သမိုင္းေၾကြးတင္ေနလား
တကယ္ေတာ့က်ဳပ္တို့ေတြဟာ
ရဲရင့္တဲ႔ ဥတၱမမ်ိဳးဆက္ပါ။

စက္တင္ဘာ ၉ ့ ့ ့ ့
ရကၡိဳင္ျပည္ဖြါး ညီေနာင္ရင္းေတြ
ဥတၱမေသြး သာကီေသြးနဲ႔
အမ်ိဳးသီလ ၂ ဌာနကို
ေစာင့္ေလမ်ိဳးႏြယ္ ကာလရွည္ဖို႔
က်ဳပ္တို့ဘာေၾကာင့္
ခရီးမဆက္နိုင္ရမွာလဲ
ဟုတ္တယ္
က်ဳပ္တို့ဘာေၾကာင့္
ခရီးမဆက္နိုင္ရမွာလဲ ။
-------*------
ႏြယ္သာကီ (သံတြဲဲ)

စက္တင္ဘာ ၉ ဆရာသ်ွင္ဦးဥတၱမေန႔အား ဤကဗ်ာျဖင့္ က်ြႏုပ္ပူေဇာ္ ဂုဏ္ျပဳပါ၏

0 comments:

Post a Comment