Tuesday, 9 September 2014

တိမ္စိုင္ေလ့ျပိဳ မုိးေလ့ငို


၇၅ ႏွစ္ဆိုေရ
အတိတ္ျခီရာေအာက္မာ
ျပိဳကြဲယုိင္လဲနီေရခံတပ္တိနန္႔
မုတ္ဆိုးမအိမ္ေနာက္ဖက္က
လင္းကြက္တေကာင္ပိုင္
အခ်ိန္က်မွန္မွန္တြံနီေကေလ့
တုန္႔ျပန္မွဳ အစြယ္ထက္နီေရ
က်ားပ်ိဳတေကာင္ဧ့အားမာန္တိနန္႔
ဝံပုေလြကို ရင္ဆိုင္ဖို႔
အသွ်င့္အသြီးအသားတစံုလိုအပ္ေတ။

တဝါဝင္လို႔ တႏြီကူးလားတုိင္း
ရစ္သုိင္းနီေရျခံဳဆိုးေတာမာ
အသွ်င့္အုဌ္ဂူျဖဴျဖဴေခ်ကို ျမင္တိုင္း
အံၾကိပ္ယွိဳက္ငို ရင္ျပိဳမုိးတိ
စီးက်နီတုန္းပါအသွ်င္။

သားသတ္ရံုနားမာ
လမ္းမြိနီေရသမင္ေခ်တိပိုင္
ကူဖို႔လူကို ေမွ်ာ္ယင္းနန္႔
တဖဲ့ခ်င္း ပဲ့က်နီေရ အသားစုိင္တိနန္႔
ေၾကာက္ဖုိ႔ေကာင္းေရ
ညည့္တညည့္ဧ့ က်ိန္စာမာ
သြီးစက္တိျမီက်
ကြ်ီးသံတိျပန္ၾကားနီရပါေရကားအသွ်င္။

ဆရာေတာ္ ေရာက္လီရာဘံုဘဝမာ
အိပ္မက္တိလွႏွိဳင္ဖို႔
ရာဇဝင္မာ
တန္းတင္ထားေရ ပီစာတခ်က္နန္႔႔
ကၽြန္သက္တိုပါစီေၾကာင့္
မ်က္ရည္ေလာင္းလို႔
ဆုေတာင္းလိုက္ပါယင့္ အသွ်င္ ။
----------------
မုိးည

ဆရာေတာ္အသွ်င္ဥတၱမ- ပ်ံလြန္ ( ၇၅ )ႏွစ္ဧ့ ေအာက္မိဂုဏ္ျပဳဖြယ္ ကဗ်ာေခ် နန္႔ ဆရာေတာ္အတြက္ ဂုဏ္ျပဳ ဆုေတာင္းပီးပါေရ အသွ်င္


0 comments:

Post a Comment