Tuesday, 16 September 2014

ရခိုင္အမ်ိဳးသမီးအသင္း (ရန္ကုန္)မွ တြဲဘက္အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚသန္းသန္းေအာင္မွ ယခုကန္ေတာ္မဂၤလာပန္းၿခံလို႔ ေခၚေ၀ၚေနၾကတဲ့ ပန္းၿခံကို မူလ ဦးဥတၱမ ပန္းၿခံအျဖစ္ အသံုးျပဳခြင့္ျပဳရန္အဆို ေထာက္ခံတင္ျပျခင္း

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္၊ ဦး၀ိစာရလမ္းရွိ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ဦးဥတၱမပန္းၿခံ ဟု အမည္ေပးလွ်က္ တရား၀င္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္တဲ့ ယခုကန္ေတာ္မဂၤလာပန္းၿခံလို႔ ေခၚေ၀ၚေနၾကတဲ့ ပန္းၿခံကို မူလ ဦးဥတၱမ ပန္းၿခံအျဖစ္ အသံုးျပဳခြင့္ျပဳရန္အဆို ေထာက္ခံတင္ျပျခင္း

ရိုေသေလးစားအပ္ပါေသာ ...
ဆရာေတာ္အရွင္သူျမတ္မ်ားနဲ႔သဘာပတိအဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ႏိုင္ငံျခားသံတမန္မ်ား၊ တိုင္းရင္း သား ႏိုင္ငံေရးပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ လူမႈကြန္ယက္အဖြဲ႔အစည္း၀င္မ်ား၊ ရခိုင္တိုင္းရင္းသား အသင္းအဖြဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားနဲ႔ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားရွင္-

မဂၤလာပါလို႔ ကၽြန္မ ဦးစြာႏႈတ္ဆက္ပါရေစ။ ကၽြန္မကေတာ့ ရခိုင္အမ်ိဳးသမီးအသင္း (ရန္ကုန္)မွ တြဲဘက္အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚသန္းသန္းေအာင္ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္မအေနနဲ႔ ယခင္ႏွစ္က တင္ျပေတာင္းဆိုခဲ့တဲ့ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ဒဂံုၿမိဳ႔နယ္၊ ဦး၀ိစာရလမ္းရွိ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ဦးဥတၱမ ပန္းၿခံဟု အမည္ေပးလွ်က္ တရား၀င္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္တဲ့ ယခုကန္ေတာ္မဂၤလာ ပန္းၿခံလို႔ ေခၚေ၀ၚေနၾကတဲ့ ပန္းၿခံကို မူလဦးဥတၱမပန္းၿခံအျဖစ္ အသံုးျပဳခြင့္ျပဳရန္အဆိုကို ေထာက္ခံတင္ျပ သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

သဘာပတိႀကီးမ်ားရွင့္ ...
ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ သတၱမအစည္းအေ၀းမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးေမာင္ညိဳေမးျမန္းခဲ့တဲ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ဆရာေတာ္ အရွင္ဦးဥတၱမ ပန္းၿခံနဲ႔စပ္လ်ဥ္းၿပီး ႏိုင္ငံတာ္သမၼတရံုး၀န္ႀကီးဌာန-၁ ဒုတိယ၀န္ႀကီးဦးသန္႔ရွင္းက ဦးေမာင္ညိဳ၏ ေမးခြန္းနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ဦးဥတၱမပန္းၿခံဟု ေခၚေ၀ၚသံုးစြဲသည့္အေထာက္အထားမ်ား ခိုင္လံုစြာ မေတြ႔ရွိရသျဖင့္ ဦးဥတၱမပန္းၿခံအမည္ျဖင့္ သမိုင္း၀င္ရုပ္၀တၱဳအျဖစ္ ထားရွိရန္ အစီအစဥ္မရွိ ေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့တာကို လူႀကီးမင္းမ်ားအားလံုး အသိပင္ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္လို႔ ကၽြန္မအေနနဲ႔ ယူဆပါတယ္။

အဲဒီ ဒုတိယ၀န္ႀကီးရဲ႕ေျဖၾကားခ်က္ဟာ ေယဘူယ်ဆန္လြန္းၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ယႏၱရားအေပၚ အထင္အျမင္ေသးကာလ်စ္လ်ဴရႈေျဖၾကားျခင္းသေဘာျဖစ္သည္ကိုေတြ႔ရပါတယ္။

 ယင္းေၾကာင့္ ၂၀၁၃-ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔ က်င္းပခဲ့တဲ့ (၇၄)ႏွစ္ေျမာက္ ဦးဥတၱမေန႔ အခမ္းအနားတြင္ ေတြ႔ရွိရတဲ့ သမိုင္းအေထာက္အထားမ်ားကို စုစည္းေဖာ္ျပၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ကပၸတိန္သာစိန္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေရႊတိဂံု ေစတီေတာ္ျမတ္ေတာင္ဘက္ေျခရင္းရွိ ကန္ေတာ္မင္ပန္းၿခံအား ဦးဥတၱမပန္းၿခံအျဖစ္ ျပန္လည္ ေခၚေ၀ၚ အသံုးျပဳခြင့္ျပဳရန္အဆိုကို တင္သြင္းခဲ့ပါတယ္။ အေထာက္အထားမ်ားအေနနဲ႔ (၁) ၁၉၆၇ ခုႏွစ္ထုတ္ ျမန္မာ့စြယ္စံုက်မ္း အတြဲ-၁၅၊ (၂) ျပည္ေထာင္စုဆိုရွယ္လစ္သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန အေျခခံပညာသင္ရိုးညႊန္းတမ္း၊ သင္ရိုးမာတိကာနဲ႔ ေက်ာင္းသံုးစာအုပ္ ေကာ္မတီမွ
 ျပ႒ာန္းသည့္ျမန္မာ့သမိုင္း ဖတ္စာ၊ စတုတၳတန္း (၃) တကၠသိုလ္မ်ား သမိုင္းသုေတ သနဌာန၊ ဂ်ီအီးစီ(ပညာေရး) သမ၀ါယမအသင္းထုတ္ ကိုလိုနီေခတ္ ျမန္မာ့သမိုင္းအဘိဓာန္ (ျမဟန္)တို႔ကို တင္ျပခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။

(၁) ျမန္မာ့စြယ္စံုက်မ္း အတြဲ( ၁၅)စာမ်က္ႏွာ-၃၆၅ ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမ၏ ႏိုင္ငံေရး ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ႏွစ္စဥ္၀ါေခါင္လျပည့္ေက်ာ္ ၁၁ ရက္ေန႔တိုင္း ဦးဥတၱမေန႔ အျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ ၾကည္ညိဳသူမ်ားက က်င္းပေလ့ရွိၾကသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေရႊတိဂံုဘုရား ေတာင္ဘက္ေျခရင္းရွိ ကန္ေတာ္မင္ပန္းၿခံကိုလည္း ဆရာေတာ္အား ဂုဏ္ျပဳသည့္အေနျဖင့္ ဦးဥတၱမပန္းၿခံဟုအမည္သစ္ေပးၾကေလသည္။

(၂) ျမန္မာ့သမိုင္းဖတ္စာ၊ စတုတၱတန္း - ဦးဥတၱမသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အနစ္ နာခံၿပီး ႏိုင္ငံေရးအသိအျမင္ႏိုးၾကားလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည့္ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္သျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ က သူ႔ေက်းဇူးကို မေမ့ခဲ့ေခ်။ ထို႔ေၾကာင့္ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ကန္ေတာ္မင္ပန္းၿခံကို ဦးဥတၱမ ပန္းၿခံဟူ၍ အမည္ေျပာင္းကာ ဂုဏ္ျပဳခဲ့သည္။

(၃) ကိုလိုနီေခတ္ျမန္မာ့သမိုင္းအဘိဓာန္(ျမဟန္)-ကိုယ္က်ိဳးအတြက္လံုး၀မဖက္ဘဲႏိုင္ငံ ႏွင့္လူမ်ိဳးအတြက္ အဖမ္းခံေထာင္က်ခံ၍ အနစ္နာခံရာတြင္စံျပလည္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မ်ိဳးခ်စ္ ဆရာေတာ္အျဖစ္ ျမန္မာ့သမိုင္းတြင္ ထင္ရွားသည္။ ေရႊတိဂံုဘုရား အေနာက္ေတာင္ေထာင့္ ေျခရင္းရွိ ကန္ေတာ္မင္ပန္းၿခံကို ဆရာေတာ္အား ဂုဏ္ျပဳသည့္အေနျဖင့္ ဦးဥတၱမပန္းၿခံဟု အမည္ ေပးထားသည္ စသည္ျဖင့္ ေဖာ္ျပထားတာကို ထင္ထင္ရွားရွားေတြ႔ၾကရပါတယ္။ အဲဒီအဆိုကို ရခိုင္စာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီ(ရန္ကုန္) ဥကၠဌေဒၚေစာခင္တင့္န႔ဲ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥပေဒ ေရးရာေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ ေရွ႔ေနႀကီးဦးသန္းေမာင္တုိ႔က ေထာက္ခံတင္ျပခဲ့ၾကပါတယ္။

အဆိုကိုအခမ္းအနားႀကီးသို႔ တက္ေရာက္သူအားလံုးက သေဘာတူေထာက္ခံတဲ့အတြက္ အဆိုကို ေထာက္ခံၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးထံ တင္ျပခဲ့တယ္လို႔လည္း သိရွိခဲ့ရပါတယ္။

သဘာပတိႀကီးမ်ားရွင္
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုးက အေထာက္အထား အခိုင္အမာ မေတြ႔ရဆိုေပမဲ့ အထက္ပါ အေထာက္အထားမ်ားဟာ ႏိုင္ငံေတာ္က အသိအမွတ္ျပဳထုတ္ေ၀ခဲ့တဲ့ စာအုပ္စာတမ္းမ်ား ျဖစ္ၾက ပါတယ္။ အေထာက္အထားခိုင္လံုစြာ မေတြ႔ရဆိုသည္မွာ သက္ဆိုင္ရာရန္ကုန္ၿမိဳ႔ေတာ္ စည္ပင္ သာယာေရးအဖြဲ႔မွာ မွတ္တမ္းမေတြ႔ရျခင္းပင္ေလာဟု သံသယျဖစ္မိပါတယ္။ သတင္းစာ အေထာက္အထားအရ ဦးဥတၱမပန္းၿခံကို ၁၉၆၁ခုႏွစ္ဇန္န၀ါရီလ ၁၇ ရက္ေန႔မွာျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ ျပည္ထဲေရးႏွင့္ သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာန၀န္ႀကီးဦးဘေစာကိုယ္တိုင္ တက္ေရာက္ဖြင့္လွစ္ခဲ့တာကို က်မတို႔ေတြ႔ရွိထားၿပီျဖစ္ပါတယ္။

ပန္းၿခံဖြင့္လွစ္ခဲ့တဲ့ကာလနဲ႔ မၾကာမီ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ မတ္လမွာ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီက အာဏာသိမ္းခဲ့ရာႏိုင္ငံအတြင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေျပာင္းလဲမႈမ်ားရွိခဲ့တဲ့ အတြက္အမိန္႔ျပန္တမ္းမ်ားကို ရုတ္တရက္ရွာေဖြမေတြ႔ရွိျခင္းလည္း ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါ တယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ၁၉၆၂ခုႏွစ္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ တက္လာၿပီးေနာက္မွာ ပန္းၿခံထဲမွာ ရွိတဲ့ ရုပ္တု၊ ဆိုင္းဘုတ္မ်ားကို ျဖဳတ္ခ်ခံရၿပီး ဦးဥတၱမအမည္ ကြယ္ေပ်ာက္သြားေအာင္ လုပ္လိုက္တာေၾကာင့္ ခုလိုျဖစ္သြားရတာလည္း ျဖစ္ႏိုင္တယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။

ဆရာေတာ္ရဲ႕သက္ေတာ္ဟာ (၆၀)ပဲရွိပါေသးတယ္။ ၁၃၀၁ ခု ၀ါေခါင္လျပည့္ေက်ာ္ ၁၁ ရက္ေန႔မွာ ဆရာေတာ္ပ်ံလြန္ေတာ္မူခဲ့ရွာပါတယ္။ ေႂကြလြင့္သြားခဲ့တဲ့တိုင္းျပည္ရဲ႕ ၾကယ္ တစ္ပြင့္ကို ဂုဏ္ျပဳၿပီး ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း ၀ါေခါင္လျပည့္ေက်ာ္ ၁၁ ရက္ေန႔ကို ဦးဥတၱမ ေန႔ရယ္လို႔ သတ္မွတ္ခဲ့ၾကတယ္။ အခုေတာ့ ၀မ္းနည္းစရာပါပဲ၊ အစဥ္အလာေတြကို ေပ်ာက္ေအာင္ ေဖ်ာက္ဖ်က္ပစ္တဲ့သူေတြမွာသာ သမိုင္းတာ၀န္ရွိပါတယ္ လို႔ေရးသားထားတာကို ဖတ္ရႈရပါတယ္။ ဒါဟာ စစ္ေကာင္စီေခတ္ေတြမွာ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့တာျဖစ္လို႔ခုလိုျပည္သူကိုဗဟိုျပဳတဲ့ဒီမိုကေရစီေခတ္ကာလမွာဆက္လက္မျဖစ္ပါေစနဲ႔လို႔လဲ ဆုေတာင္း ေရရြတ္မိပါတယ္။

ေလးစားအပ္ပါေသာသဘာပတိအဖြဲ႔၀င္မ်ားနဲ႔ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားရွင္-
ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမပန္းၿခံကုိ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရအဖြဲ႔၀င္ ၀န္ႀကီးကိုယ္တိုင္ဖြင့္လွစ္ ေပးသည့္ အေထာက္အထားကိုလည္း ေတြ႔ထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။

သမိုင္းဆိုင္ရာစာအုပ္စာတမ္းမ်ားကိုလည္း တင္ျပထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဆရာေတာ္အရွင္ဦးဥတၱမဟာ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး မီးရႈးတန္ေဆာင္ ႀကီးျဖစ္သလို အေရွ႕အာရွကို အလင္းေရာင္ေပးခဲ့တဲ့ ေန၀န္းပမာ ထြန္းေတာက္ထင္ရွားတဲ့ အာဇာနည္ပုဂ္ၢိဳလ္ထူးတစ္ပါးျဖစ္ပါတယ္။
ႏိုင္ငံေရးမ်က္စိဖြင့္ေပးခဲ့သူ၊ ႏိုင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္းကို ခ်မွတ္ေပးခဲ့သူလည္း ျဖစ္ပါတယ္။
 ႏိုင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္း ခ်မွတ္ေပးခဲ့သူ၊ လြတ္လပ္ေရး မီးအလင္းေပးခဲ့သူကို
 ေမ့ေပ်ာက္ထားၿပီး ႏိုင္ငံေရးအသီးအပြင့္ျဖစ္တဲ့ လြတ္လပ္ေရးအရသာကို ခံစားေနၾကရတဲ့ဒီကေန႔ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ ေက်းဇူးတရားကို ေပးဆပ္ျခင္းမျပဳဘဲ ေမ႔ေလ်ာ့ ေနၾကမည္ဆိုလွ်င္
 ေက်းဇူးကန္းတဲ့သေဘာမ်ိဳးသက္ေရာက္သြားႏိုင္မွာကိုလည္း သတိျပဳဖို႔လိုအပ္ မယ္လို႔ တင္ျပလိုပါတယ္။

ရိုေသေလးစားအပ္ပါေသာ ဆရာေတာ္အရွင္သူျမတ္မ်ားနဲ႔သဘာပတိအဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ ႏိုင္ငံျခား သံတမန္မ်ား၊ တိုင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရးပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ လူမႈကြန္ယက္အဖြဲ႔အစည္း၀င္မ်ား၊ ရခိုင္ တိုင္းရင္းသားအသင္းအဖြဲ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားနဲ႔ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားရွင္-


ခ်ီးေျမွာက္သင့္သူကိုခ်ီးေျမွာက္တာ၊ ဂုဏ္ျပဳသင့္သူကို ဂုဏ္ျပဳၾကတာဟာ ဗုဒၶဘုရားရွင္ ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့တဲ့ မဂၤလာတရားနဲ႔အညီ မဂၤလာရွိတဲ့ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ျဖစ္လို႔ နတ္လူသာဓု ေခၚဆိုၾကမည္ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ ဆရာေတာ္အရွင္သူျမတ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ေပးဆပ္ေသာေက်းဇူးတရားကို ေပးကားေပး၏ မရသကဲ့သို႔ ျဖစ္သြားခဲ့ရ ပါတယ္။ ယခုအခါ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား အပါအ၀င္ျပည္သူမ်ားက ဦးဥတၱမပန္းၿခံအျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးရန္ေတာင္းဆိုေနျခင္းမွာလည္း ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရထံမွ ပန္းၿခံသစ္တစ္ခုဖန္တီး သတ္မွတ္ေပးရန္ေတာင္းဆိုျခင္း မဟုတ္ပဲ ေပးထားၿပီးေသာပန္းၿခံကို မရေသး၍ ေတာင္းဆိုေနၾက ျခင္းသာျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံတာ္အစိုးရထံမွ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္ႏွင့္အညီ တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရးမ်ားကို စည္းကမ္းေသ၀ပ္စြာ တင္ျပေတာင္းဆိုၾကျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးကို အေလးထားေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ခုလို အခ်ိန္ကာလမ်ိဳးမွာ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးကိုသာ ပိုမိုခိုင္မာေစမည္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္မအေနနဲ႔ ရန္ကုန္တိုင္း၊ ဒဂံုၿမိဳ႔နယ္၊ ဦး၀ိစာရလမ္းရွိ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ဦးဥတၱမပန္းၿခံဟု အမည္ေပးလွ်က္ တရား၀င္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္တဲ့ ယခုကန္ေတာ္မဂၤလာပန္းၿခံလို႔ ေခၚေ၀ၚေနၾကတဲ့ပန္းၿခံကို မူလ ဦးဥတၱမ ပန္းၿခံအျဖစ္အသံုးျပဳခြင့္ျပဳရန္အဆိုကို ေဆာင္ရြက္ရန္အေလးအနက္ ေထာက္ခံတင္ျပ အပ္ပါတယ္ရွင္။

_____ Zaw Khaing Thant

0 comments:

Post a Comment